Hoe de juiste communicatiekeuzes maken?

In het voorjaar van 2015 begeleidde ik de 7 gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ in een traject om hen te helpen betere keuzes te maken bij hun externe communicatie.

Vanuit een doorlichting van de bestaande communicatiekanalen formuleerde ik conclusies en aanbevelingen. Daarnaast ontwikkelde ik enkele beleidsinstrumenten om de gemeenschapscentra toe te laten in de toekomst zelf betere communicatiekeuzes te maken.

Heeft u ook een project waarvoor u communicatieadvies en coaching wil?
Contacteer me gerust voor verdere afspraken.

Allemaal Etterbeek

In opdracht van de Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden van de gemeente Etterbeek begeleidde ik een aantal culturele organisaties bij het verbeteren van hun externe communicatie.

Vertrekkend vanuit een analyse van de huidige communicatie, werden enkele aanbevelingen geformuleerd. Daaruit vloeiden enkele concrete acties voort. Op donderdag 05.02 opende in het gemeentehuis van Etterbeek de expo ‘Allemaal Etterbeek’. Studenten fotografie van de plaatselijke Academie voor Beeldende Kunsten haalden enkele tientallen Etterbekenaren voor de lens. Hen werd gevraagd om met een accessoire uit hun vrije tijd op de foto te gaan.

Een selectie van deze foto’s werd gebundeld in een brochure waarin de plaatselijke organisaties met een vrijetijdsaanbod zich voorstellen aan de inwoners van Etterbeek. Ik bedacht het creatief concept voor deze brochure en stond in voor de redactie van de teksten. Uiteraard werd de brochure gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

Heeft u ook een project waarvoor u een creatief concept of redactie wil?
Contacteer me gerust voor verdere afspraken.